Zespół implantacji Stymulatorów i kardiowerterów - Defibrylatorów (ICD)

I KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII.
ZESPÓŁ  INPLANTACJI  STYMULATORÓW 
I  KARDIOWERTERÓW - DEFIBRYLATORÓW (ICD)

Średnio wykonuje się ok. 500 zabiegów związanych ze stałą stymulacją serca (pierwszorazowe implantacje i wymiany) oraz 20 zabiegów implantacji kardiowerterów-defibrylatorów (ICD).