Poradnia dla Chorych z Implantowanymi Stymulatorami Serca

I KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII
PORADNIA DLA CHORYCH  Z  IMPLANTOWANYMI  STYMULATORAMI  SERCA
 

Poradnia dla Chorych z Implantowanymi Stymulatorami Serca wykonuje badania kontrolne prawidłowości funkcjonowania stymulatorów serca implantowanych w Klinice Kardiologii oraz w innych Ośrodkach implantujących stymulatory. Liczba chorych pozostających w kontroli Ośrodka przekracza 4000 osób. Badania kontrolne wykonywane są planowo w terminach określonych przez Poradnię w zależności od typu wszczepionego urządzenia. Każdy pacjent posiada Europejską Kartę Identyfikacyjną Pacjenta ze Stymulatorem, w której wpisane są dane dotyczące jego choroby, wszczepionego stymulatora i wyniki badań kontrolnych (opisany dokument posiadać powinien każdy chory ze stymulatorem serca, u którego dokonano tego zabiegu w krajach europejskich).

Zadaniem Poradni jest:

  • optymalny dobór parametrów stymulacji serca dla indywidualnego pacjenta,
  • określenie odpowiedniego momentu wymiany stymulatora w końcowej fazie pracy jego baterii zasilającej,
  • wykrycie nieprawidłowości sterowania urządzenia przez czynność własną serca lub wykrycie innych nieprawidłowości stymulacji.


Poradnia prowadzi szeroką działalność konsultacyjną dla pacjentów ze wszystkimi typami stymulatorów implantowanych oraz realizuje własne prace badawcze dotyczące prawidłowości sterowania oraz optymalizacji zużycia energii zawartej w baterii stymulatora (wydłużenie czasu pracy stymulatorów). W wyposażeniu Poradni znajduje się baza danych i system kontroli IMPULS produkcji Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu oraz odpowiednie programatory dla różnych urządzeń implantowanych.