Klinika Kardiochirurgii

 
Kierownik: dr hab. n. med. Piotr Hendzel
ul. Banacha 1a, tel. 22 5992141, fax. 22 5992142
Piętro I Blok „E”
www.kardiochirurgia.wum.edu.pl
kardiochirurgia@wum.edu.pl

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Banacha w Warszawie jest jednym z największych w Polsce zespołów klinik chirurgicznych i internistycznych.

Klinika Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi działalność leczniczą od 2001 roku. Dysponuje samodzielnym blokiem operacyjnym z dwiema salami operacyjnymi połączonym z Oddziałem Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej, który posiada 9 stanowisk monitorowanych. W skład Kliniki wchodzi także 24-łóżkowy Oddział Opieki Kardiochirurgicznej. Przy Klinice działa Poradnia Kardiochirurgiczna.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Klinika Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM oferuje pełen zakres świadczeń w zakresie kardiochirurgii dorosłych.

WYKONYWANE OPERACJE:

Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej:

 • pomostowanie aortalno - wieńcowe techniką klasyczną oraz bez użycia krążenia pozaustrojowego
 • leczenie mechanicznych powikłań zawału mięśnia sercowego
 • leczenie niewydolności serca

Leczenie operacyjne wrodzonych i nabytych wad serca:

 • wady zastawki aortalnej
 • wady zastawki mitralnej
 • wady zastawki trójdzielnej
 • wady wielozastawkowe
 • ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej
 • ubytki w przegrodzie międzykomorowej

Chirurgiczne leczenie tętniaków prawdziwych i rozwarstwiających aorty wstępującej i łuku aorty.

Operacyjne leczenie guzów serca (łagodnych i złośliwych).

Chirurgiczne leczenie zaburzeń rytmu serca.

Operacje wykonywane są w trybie planowym lub pilnym - w zależności od wskazań klinicznych.

Najliczniejszą grupę operowanych stanowią pacjenci z chorobą wieńcową. Większość operacji pomostowania tętnic wieńcowych wykonywanych jest bez zastosowania krążenia pozaustrojowego, na bijącym sercu, w ramach realizacji strategii minimalizacji inwazyjności zabiegów kardiochirurgicznych. Część operacji na tętnicach wieńcowych wykonuje się z niewielkiego dostępu chirurgicznego pod lewą okolicą sutkową. W Klinice Kardiochirurgii wykonywane są także operacje wad zastawkowych serca (plastyki, implantacje protez mechanicznych i biologicznych) w tym również operacje małoinwazyjne.

Klinika Kardiochirurgii wraz z Oddziałem Kardiologii Inwazyjnej I Katedry i Kliniki Kardiologii realizują program implantacji zastawek aortalnych metodą przezcewnikową (TAVI – Transcatheter Aortic Valve Implantation).

Studenckie Koło Naukowe

Koło naukowe przy Klinice Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii SPCSK WUM istnieje od początku działalności Kliniki. Celem Koła jest poszerzanie wiedzy na temat operacyjnego leczenia chorób serca i naczyń wśród studentów oraz wszystkich zainteresowanych kardiochirurgią.

Koło kardiochirurgiczne umożliwia swoim członkom:

 • praktyczne zapoznanie się z problematyką chorób serca przez aktywny udział w codziennym życiu Kliniki i uczestnictwo w operacjach
 • doskonalenie umiejętności praktycznych na cyklicznie organizowanych warsztatach anatomicznych i podstaw szycia chirurgicznego
 • prowadzenie projektów badawczych
 • prezentowanie i publikowanie prac naukowych
 • współpracę naukową z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi


Nasze spotkania odbywają się raz w miesiącu w sali konferencyjnej Kliniki. Analizujemy przypadki kliniczne, omawiamy techniki operacyjne oraz wyjaśniamy metodykę i wyniki badań diagnostycznych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na nasze spotkania. Informacje o terminach spotkań można uzyskać przesyłając zapytania na adres e-mail: sknkardiochir@gmail.com lub zgłaszając się do Opiekuna Koła dr Radosława Wilimskiego.

Zdjęcie grupowe personelu kliniki