Pracownia Badań Metodą Holtera

I KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII.
PRACOWNIA  BADAŃ  METODĄ  HOLTERA
 

Pracownia Holterowska wyposażona jest w aparaturę najnowszej generacji do rejestracji i analizy 24 godzinnego monitorowania EKG w trybie real time (rejestratory: EXCEL 2 firmy Medilog Oxford i ROZINN firmy Margot Medical). Pracownia ma możliwość wykonania 20 rejestracji EKG metodą Holtera dziennie. Prowadzone są badania diagnostyczne ze wskazań klinicznych: diagnostyka zasłabnięć i utrat przytomności, kołatań serca, ocena zaburzeń stymulacji i sterowania u pacjentów ze wszystkimi typami stymulacji serca.

Poza badaniem zaburzeń rytmu i przewodzenia w diagnostyce klinicznej oraz kontroli stymulacji serca, pozostałe aspekty działalności Pracowni obejmują:

  • ocenę skuteczności ablacji łącza przedsionkowo-komorowego
  • analizę odcinka ST w kierunku wykrywania niemego niedokrwienia mięśnia sercowego, zwłaszcza u pacjentów po zawale serca
  • analizę zmienności rytmu serca


Problematyka badań naukowych realizowanych w Pracowni Holterowskiej obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z migotaniem przedsionków i niedokrwieniem mięśnia sercowego. Szczególne miejsce wśród prac badawczych prowadzonych przez Pracownię zajmuje problem zaburzeń rytmu i przewodzenia w dystrofiach mięśniowych, szczególnie w zespole Emery-Drejfusa. Liczba chorych z zespołem Emery-Dreyfusa, u których wszczepiono w Klinice stymulator serca, jest największa w Polsce.