Pracownia echokardiograficzna

I KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII
PRACOWNIA  ECHOKARDIOGRAFICZNA
 

W Pracowni wykonywane są badania echokardiograficzne obejmujące klasyczne badanie przezklatkowe (TTE) oraz badania przezprzełykowe (TEE), przy użyciu głowicy wielopłaszczyznowej. Echokardiograficzne próby obciążeniowe najczęściej z wykorzystaniem dobutaminy wykonywane są w celu diagnostyki choroby wieńcowej, do oceny żywotności mięśnia sercowego, efektów rewaskularyzacji wieńcowej, a także w celu oceny ryzyka kardiologicznego przed dużymi zabiegami chirurgicznymi. Rozpoczęto próby praktycznego zastosowania echokardiografii kontrastowej. Pracownia echokardiografii wykonuje badania pacjentów hospitalizowanych na terenie SP CSK oraz badania odpłatne według cennika szpitala.