Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej

I KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII.
PODODDZIAŁ INTENSYWNEJ  OPIEKI  KARDIOLOGICZNEJ
 

Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej (OIOK) służy leczeniu najbardziej zagrożonych chorych. Do tej części Kliniki przyjmowani są pacjenci ze świeżym zawałem serca, niestabilną chorobą wieńcową, zaawansowaną niewydolnością serca oraz groźnymi arytmiami.


Pododdział posiada 18 miejsc objętych stałym monitorowaniem EKG i wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do intensywnej terapii: defibrylatory i stymulatory stosowane w zaburzeniach rytmu, respiratory, zestawy do pomiarów hemodynamicznych i pompę do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej umożliwiające prowadzenie chorych we wstrząsie.

Pełniony jest codziennie dyżur całodobowy i o każdej porze pracujący w nim lekarze oraz pielęgniarki przygotowani są do zapewnienia chorym profesjonalnej, na najwyższym poziomie opieki. OIOK współpracuje bardzo ściśle z Pracownią Hemodynamiki, która pracuje przez 24 godziny na dobę. Umożliwia to optymalne leczenie pacjentów z zawałem serca i niestabilną chorobą wieńcową: szybkie wykonanie koronarografii z jednoczasowym przywróceniem przepływu krwi przez zwężoną lub zamkniętą tętnicę.