Zespół Ablacyjny

I KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII
ZESPÓŁ ABLACYJNY

Zespół wykonuje zabiegi ablacji o pełnym profilu, inwazyjne badania elektrofizjologiczne, stymulacje przezprzełykowe klasyczne oraz z użyciem systemu elektrofizjologicznego i 24-punktowej elektrody (badanie unikatowe w skali swiatowej).


Wyposażenie:

 1. Aparat RTG BV 29 f-my Philips z możliwością rejestracji analogowej i cyfrowej obrazu na magnetowidzie Panasonic.
 2. Cardiolab firmy Prucka ING
 3. Cardiolab firmy GE
 4. System elektoanatomiczny CARTO XP
 5. System nawigacyjny LocaLisa
 6. Stół z przeznaczeniem do badan elektrofizjologicznych
 7. Aparat do ablacji Stockert f-my Johnson&Johnson
 8. Aparat do ablacji Atakr II
 9. Elektrofizjograf Mingograf 7 f-my Siemens


W roku 2004 wykonaliśmy 232 zabiegi ablacji podłoża 264 arytmii (w tym 96 zabiegów z użyciem systemu CARTO):

 • 84 ablacje podłoża migotania przedsionków
  • metodą Haissaguerre (ablacja ogniskowa z elektrodą Lasso) - 71
  • metoda Pappone (izolacja żył z użyciem systemu CARTO) -  13
 • 54 ablacje podłoża trzepotania przedsionków
  • klasycznie – 17
  • z użyciem systemu CARTO -  37
 • 38 ablacji w zespole WPW
  • jawne  – 30
  • utajone -  7
 • 37 ablacji nawrotnego częstoskurczu węzłowego
 • 11 ablacji częstoskurczu komorowego
  • pozawałowego (CARTO) - 3
  • idioptaycznego klasycznie - 1
  • idiopatycznego CARTO - 7
 • 9 ablacji nasilonej extrasystolii komorowej
  • RVOT klasycznie - 2
  • RVOT CARTO - 8
  • Inna lokalizacja CARTO - 9
 • 9 ablacji częstoskurczu przedsionkowego
  • klasycznie - 1
  • CARTO - 8
 • 2 ablacje częstoskurczu Coumela
  • klasycznie                           - 1
  • CARTO/echo (21 Hbd)          - 1
 • 10 ablacji łącza przedsionkowo-komorowego


Przez 1,5 roku uczestniczyliśmy w międzynarodowym rejestrze EURAFA (ocena bezpieczeństwa i skuteczności ablacji w migotaniu przedsionków). Byliśmy ośrodkiem o największej liczbie zgłoszonych zabiegów – 126. Jako pierwsi w świecie wykonaliśmy zabieg przezskórnej ablacji u pacjentki w ciąży bez użycia skopii RTG (nawigacja echokardiografią przezklatkową i systemem elektroanatomicznym CARTO)