Blok Operacyjny

BLOK OPERACYJNY
 

p.o. Kierownika Joanna Jabłonowska
ul. Banacha 1 a, tel. 22-599-1666 fax. 22-599–2581
Piętro I  Blok „C”

Blok Operacyjny dysponuje 18 salami operacyjnymi. Rocznie wykonywanych jest około 10 000 operacji. Wykonywane są tu operacje wszystkich klinik tutejszego szpitala w zakresie chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej, naczyniowej, endokrynologicznej, laryngologii i neurochirurgii.


Wyposażenie w sprzęt i aparaturę pozwala na przeprowadzenie takich operacji jak:

 • operacje przełyku, żołądka, jelit, operacje wytworzenia małego żołądka w przypadku patologicznej otyłości,
 • resekcje i przeszczepy wątroby (100 rocznie) w tym przeszczepy od dawców rodzinnych, przeszczepy nerek, trzustki,
 • operacje naprawcze tętnic i żył, w tym  operacje tętniaków aorty metodami klasyczną i endowaskularną (Stent),
 • tarczycy, nadnerczy, przytarczyc,
 • operacje laparoskopowe: przepukliny okołoprzełykowe, pęcherzyki żółciowe, adrenalektomie, pobranie nerki do przeszczepu,
 • laryngologiczne w pełnym zakresie w tym operacje endoskopowe., inplanty ślimakowe.
 • neurochirurgiczne z powodów guzów, tętniaków, operacje kręgosłupa w tym operacje kręgosłupa z wszczepieniem implantów

Blok operacyjny podzielony jest na 6 traktów z wyłączeniem traktu neurochirurgii, laryngologii i endokrynologii. Personel stanowią pielęgniarki operacyjne wyszkolone, z dużym doświadczeniem: instrumentariuszki i anestetyczni.


Aparatura:

 • aparat USG śródoperacyjne,
 • aparat RTG z raieniem C,
 • nożami ultradźwiękowymi,
 • nożem harmonicznym,
 • aparatem do krioablacji zmian wątroby,
 • diatermią z możliwością użycia argonu,
 • aparatem do termoablacji zmian wątroby


W Bloku Operacyjnym prowadzone jest szkolenie studentów i lekarzy, organizowane są kursy laparoskopii, kursy w zakresie laryngologii z możliwością użycia torów wizyjnych.
        

Operacja