Podpisanie umów o dofinansowanie projektów POIiŚ

W dniu 28.12.2018 w Ministerstwie Zdrowia zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Więcej informacji o projektach tutaj.

Pozwolenie na przeszczepianie nerek i trzustek

Dnia 02.02.2018 Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SP CSK w Warszawie uzyskała pozwolenie na:

  • pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców
  • przechowywanie i przeszczepianie nerek, nerek i trzustek oraz trzustek od zmarłych dawców

Pozwolenie zostało wydane przez Ministra Zdrowia na okres 5 lat.

SP CSK beneficjentem w kolejnym konkursie POIS dedykowanym chorobom układu oddechowego

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha otrzymał dofinansowanie w konkursie POIS.09.02.00-IP.04-00-006/2016 w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych dedykowanych chorobom układu oddechowego. 

Tagi: 

Zmiana godzin pracy rejestracji Przychodni Specjalistycznej

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 1 grudnia 2017r. rejestracja ogólna i neurologiczna Przychodni Specjalistycznej będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

 

 

SP CSK beneficjentem w konkursie POIS dedykowanym chorobom układu krążenia

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie beneficjentem w konkursie POIS 09.02.00-IP.04-00-002/2016 w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Tagi: 

System kolejkowy w Poradni

Szanowni pacjenci, miło nam poinformować, że w Przychodni Specjalistycznej Szpitala został uruchomiony system kolejkowy, który znacząco ułatwi zapis na poradę lekarską.

Bezpłatne kursy w zakresie diagnostyki i leczenie stopy cukrzycowej

SP CSK w Warszawie informuje, że w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych planowana jest organizacja trzech bezpłatnych 5-dniowych kursów w zakresie diagnostyki i leczenia zespołu stopy cukrzycowej. Program realizowany jest w ramach Programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej.

Eksperci: w Polsce rośnie zapotrzebowanie na przeszczepy wątroby

"W najbliższych latach coraz mniej będzie wskazań do przeszczepów wątroby z powody wirusowego zapalenia tego narządu, ale zapotrzebowanie na tego rodzaju transplantacje będzie rosnąć – ocenili eksperci w piątek na śniadaniu prasowym w Warszawie." - podaje serwis Nauka w Polsce.

Tagi: 

Konferencja na temat historii, wyzwań i przyszłości transplantacji wątroby

21 lipca w auli Zakładu Patomorfologii odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Wyzwania współczesnej transplantacji wątroby: sympozjum w 50-tą rocznicę pierwszego udanego przeszczepienia wątroby”, podczas której czołowi przedstawiciele polskiej i światowej transplantologii wątroby opowiadali o początkach, barierach oraz postępach w rozwoju przeszczepiania tego narządu.

Tagi: 

Uroczyste przekazanie godła "Szpital Przyjazny"

"20 lipca organizatorzy kampanii „Choroba? Pracuję z nią!” wraz z Fundacją Onkologiczną Alivia, prowadzącą m.in. serwis Onkomapa.pl, uroczyście wręczyli Godło "Szpital Przyjazny" Samodzielnemu Publicznemu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu przy ul. Banacha 1a w Warszawie. Godło jest uhonorowaniem, tych szpitali, które w swojej codziennej praktyce starają się pomóc pacjentom godzić leczenie z pracą zawodową. Pod uwagę zostały wzięte dwa kryteria: możliwość umówienia wizyty na konkretną godzinę oraz korzystanie z wygodnych dla pacjenta terapii skracających czas podania leku, jakimi są np. terapie podskórne. Takich szpitali jest obecnie w całej Polsce 19, a pierwszym, które otrzymało Godło jest właśnie Szpital przy ul. Banacha."

Tagi: 

Strony