Implantacja stent-graftu do łuku aorty z udziałem prof. Stephana Haulona

16 maja br. w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM, pod nadzorem merytorycznym prof. Stephana Haulona - światowej sławy lidera terapii wewnątrznaczyniowej aorty, kierownika wiodącego ośrodka leczenia chorób aorty w Paryżu, prezesa elekta Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, odbyła się kolejna, ósma implantacja stent-graftu do łuku aorty u pacjenta z rozpoznanym tętniakiem w tym odcinku aorty. 

Tagi: 

Przychodnia Specjalistyczna nieczynna w dniu 01.06.2018 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 01.06.2018 r. (piątek) Przychodnia Specjalistyna SP CSK będzie nieczynna.

Przepraszamy za wszelkie możliwe utrudnienia.

Praca rejestracji i Przychodni Specjalistycznej w okresie 1.05-4.05.2018r

Dnia 2.05.2018r. (środa) Rejestracja Przychodni Specjalistycznej czynna będzie w godz. 8.00-15.00

Dnia 4.05.2018r. (piątek) Rejestracja oraz Przychodnia Specjalistyczna będzie nieczynna. 

2000. przeszczepienie wątroby w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby WUM

2000. transplantację wątroby wykonał, 5 kwietnia 2018 r., zespół chirurgów z kierowanej przez prof. Krzysztofa Zieniewicza Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby WUM, mieszczącej się w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha. Zabieg przeprowadził zespół pod przewodnictwem prof. Tadeusza Wróblewskiego i dr. med. Marcina Kotulskiego w składzie: dr med. Piotr Remiszewski, dr med. Piotr Kalinowski, dr Konrad Kobryń i dr Wacław Hołówko. Instrumentowały Anna Wąsik i Beata Zdanowska.

Tagi: 

Pracownik naszego Szpitala członkiem francuskiej Académie Nationale de Chirurgie

Profesor Paweł Nyckowski z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, został przyjęty w poczet francuskiej Académie Nationale de Chirurgie jako zagraniczny członek stowarzyszony.

Tagi: 

Pierwszy w Polsce i Europie zabieg endoskopowego zespolenia esicy z odbytnicą

Zespół Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, kierowanej przez prof. Krzysztofa Zieniewicza, wykonał pierwszy w Polsce i Europie zabieg endoskopowego odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego przy użyciu samorozprężalnej protezy Hot Axios, którą zespolono - rozłączone operacyjnie - odbytnicę i esicę.

Tagi: 

Podpisanie umów o dofinansowanie projektów POIiŚ

W dniu 28.12.2018 w Ministerstwie Zdrowia zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Więcej informacji o projektach tutaj.

Pozwolenie na przeszczepianie nerek i trzustek

Dnia 02.02.2018 Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SP CSK w Warszawie uzyskała pozwolenie na:

  • pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców
  • przechowywanie i przeszczepianie nerek, nerek i trzustek oraz trzustek od zmarłych dawców

Pozwolenie zostało wydane przez Ministra Zdrowia na okres 5 lat.

SP CSK beneficjentem w kolejnym konkursie POIS dedykowanym chorobom układu oddechowego

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha otrzymał dofinansowanie w konkursie POIS.09.02.00-IP.04-00-006/2016 w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych dedykowanych chorobom układu oddechowego. 

Tagi: 

Zmiana godzin pracy rejestracji Przychodni Specjalistycznej

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 1 grudnia 2017r. rejestracja ogólna i neurologiczna Przychodni Specjalistycznej będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

 

 

Strony