SP CSK beneficjentem w konkursie POIS dedykowanym chorobom układu krążenia

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie beneficjentem w konkursie POIS 09.02.00-IP.04-00-002/2016 w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Tagi: 

System kolejkowy w Poradni

Szanowni pacjenci, miło nam poinformować, że w Przychodni Specjalistycznej Szpitala został uruchomiony system kolejkowy, który znacząco ułatwi zapis na poradę lekarską.

Bezpłatne kursy w zakresie diagnostyki i leczenie stopy cukrzycowej

SP CSK w Warszawie informuje, że w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych planowana jest organizacja trzech bezpłatnych 5-dniowych kursów w zakresie diagnostyki i leczenia zespołu stopy cukrzycowej. Program realizowany jest w ramach Programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej.

Eksperci: w Polsce rośnie zapotrzebowanie na przeszczepy wątroby

"W najbliższych latach coraz mniej będzie wskazań do przeszczepów wątroby z powody wirusowego zapalenia tego narządu, ale zapotrzebowanie na tego rodzaju transplantacje będzie rosnąć – ocenili eksperci w piątek na śniadaniu prasowym w Warszawie." - podaje serwis Nauka w Polsce.

Tagi: 

Konferencja na temat historii, wyzwań i przyszłości transplantacji wątroby

21 lipca w auli Zakładu Patomorfologii odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Wyzwania współczesnej transplantacji wątroby: sympozjum w 50-tą rocznicę pierwszego udanego przeszczepienia wątroby”, podczas której czołowi przedstawiciele polskiej i światowej transplantologii wątroby opowiadali o początkach, barierach oraz postępach w rozwoju przeszczepiania tego narządu.

Tagi: 

Uroczyste przekazanie godła "Szpital Przyjazny"

"20 lipca organizatorzy kampanii „Choroba? Pracuję z nią!” wraz z Fundacją Onkologiczną Alivia, prowadzącą m.in. serwis Onkomapa.pl, uroczyście wręczyli Godło "Szpital Przyjazny" Samodzielnemu Publicznemu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu przy ul. Banacha 1a w Warszawie. Godło jest uhonorowaniem, tych szpitali, które w swojej codziennej praktyce starają się pomóc pacjentom godzić leczenie z pracą zawodową. Pod uwagę zostały wzięte dwa kryteria: możliwość umówienia wizyty na konkretną godzinę oraz korzystanie z wygodnych dla pacjenta terapii skracających czas podania leku, jakimi są np. terapie podskórne. Takich szpitali jest obecnie w całej Polsce 19, a pierwszym, które otrzymało Godło jest właśnie Szpital przy ul. Banacha."

Tagi: 

Dwie Kliniki Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Banacha zyskały status europejskich ośrodków referencyjnych

Logo European Reference Networks

Klinika Neurologii oraz Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych dołączyły do elitarnych sieci europejskich ośrodków referencyjnych (European Reference Network - ERN) zajmujących się leczeniem chorób rzadkich. Idea stworzenia sieci powstała kilka lat temu w Komisji Europejskiej i ma na celu zarówno  poprawę leczenia osób dotkniętych rzadkimi schorzeniami, jak i promowanie ścisłej współpracy naukowej.

Tagi: 

Zmiana lokalizacji Działu Zamówień Publicznych

Uprzejmie informujemy, że Dział Zamówień Publicznych został przeniesiony z Boku C do Bloku B od strony ul. Żwirki i Wigury.

Strony