O szpitalu

SPCSK przy Banacha w Warszawie – to największy szpital w Polsce. W rankingach, jako jeden z najlepszych polskich szpitali, wielokrotnie osiągał czołowe miejsce. W wielu dziedzinach placówka należy do wiodących w Europie, a lekarze z SPCSK są autorami bądź współautorami prac naukowych i publikacji w prestiżowych pismach medycznych.

  • w Szpitalu przy Banacha w Warszawie rocznie hospitalizuje się 55 tysięcy pacjentów z całej Polski
  • wykonuje około 11 tysięcy operacji
  • w szpitalu jest 1064 łóżek
  • działa 16 klinik i 6 zakładów
  • w Przychodni Specjalistycznej jest 20 poradni
  • rocznie lekarze z poradni udzielają 250 tysięcy porad
  • szpital zatrudnia 2800 pracowników w tym m.in. 700 lekarzy, około 1000 pielęgniarek, prawie 700 osób wyższego, średniego i niższego personelu medycznego oraz około 300 pracowników administracyjno - technicznych

Szpital przy Banacha to także miejsce kształcenia przyszłych lekarzy. Pod okiem wybitnych naukowców uczą się tu studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jak i studenci zza granicy. „Uniwersytecki” aspekt szpitala to własne badania, ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań służących poprawie metod leczenia oraz szereg programów badawczych, prowadzonych w ramach grantów Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz Unii Europejskiej.