Jesteś tutaj

Rejestracja do Przychodni Specjalistycznej

Rejestracja Ogólna Przychodni Specjalistycznej SPCSK mieści się na parterze w budynku A, przy głównym wejściu do szpitala. Rejestracja do Poradni Neurologicznej i Neurochirurgicznej znajduje się na parterze w budynku B.

Rejestracja Ogólna do poradni czynna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach  07:00-19:00

Rejestracja Neurologiczna  czynna jest w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach  07:00-19:00 a w piątki w godzinach 7.00-15.00

By umówić się na wizytę należy mieć skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub innego lekarza specjalisty udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Na skierowaniu powinny znajdować się następujące informacje:

 • dane osobowe pacjenta
 • nazwisko lekarza kierującego
 • numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego
 • REGON jednostki kierującej
 • kody resortowe jednostki kierującej
 • numer umowy z NFZ
 • dokładna data wystawienia skierowania
 • nazwa poradni specjalistycznej do której pacjent jest kierowany
 • powód skierowania wraz z kodem ICD-10

Skierowania nie są wymagane do poradni ginekologicznej i onkologicznej, trzeba okazać dokument tożsamości z numerem PESEL.

Oryginał skierowania należy dostarczyć do Rejestracji w ciągu 14 dni roboczych od dnia zapisu ( osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub listem poleconym na adres: Rejestracja Przychodni Specjalistycznej SPCSK, Warszawa 02-097, ul Banacha 1a). Niedochowanie tego terminu skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. 

Zaleca się aby pacjent zabrał na wizytę posiadaną dokumentację medyczną oraz spis aktualnie stosowanych leków.

Jeśli Pacjent nie może  stawić się  w wyznaczonym terminie lub rezygnuje z udzielenia świadczenia, jest zobowiązany poinformować o tym świadczeniodawcę w możliwie najkrótszym terminie.

Pytania  dotyczące zapisu lub zmiany terminu konsultacji można kierować na adres rejestracja@spcsk.pl

 

 Rejestracja telefoniczna ogólna

czynna jest w dni robocze w godzinach 10.00-16.00

pod numerami telefonów  22-599-10-52 lub 22-599-26-82

 

Rejestracja telefoniczna neurologiczna

czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-16.00

w piątki w godz 8.00-15.00 pod numerem telefonu  22-599-10-50poradnie

godziny rejestracji telefonicznej

Nr telefonu

E-mail

 • DIABETOLOGICZNA

poniedziałek-piątek

w godz: 10.00-16.00

 

 

599-10-52

lub

599-26-82

rejestracja@spcsk.pl

 • DIABETOLOGICZNA DLA KOBIET CIĘŻARNYCH

poniedziałek-piątek

w godz: 8.00-15.00

599-10-05

rejestracja@spcsk.pl

 • CHIRURGII OGÓLNEJ
 • CHIRURGII NACZYNIOWEJ
 • TRANSPLANTOLOGICZNA

poniedziałek-piątek

w godz: 10.00-16.00

 

599-10-52

lub

599-26-82

rejestracja@spcsk.pl

 • OTOLARYNGOLOGICZNA
 • KARDIOCHIRURGICZNA
 • FONIATRYCZNA
 • AUDIOLOGICZNA

poniedziałek-piątek

w godz: 10.00-16.00

599-10-52

lub

599-26-82

rejestracja@spcsk.pl

 • ALERGOLOGICZNA

poniedziałek-piątek

w godz: 10.00-16.00

599-10-52

lub

599-26-82

rejestracja@spcsk.pl

 • KARDIOLOGICZNA
 • OKULISTYCZNA

poniedziałek-piątek

w godz: 10.00-16.00

599-10-52

lub

599-26-82

rejestracja@spcsk.pl

 • NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
 • ENDOKRYNOLOGICZNA
 • PULMONOLOGICZNA
 • NEFROLOGICZNA
 • ONKOLOGICZNA

poniedziałek-piątek

w godz: 10.00-16.00

599-10-52

lub

599-26-82

rejestracja@spcsk.pl

 • HEMATOLOGICZNA

poniedziałek-piątek w godz: 7.00-9.00

poniedziałek-piątek w godz: 8.00-10.00

599-11-59

599-14-28

rejestracja@spcsk.pl

 • GINEKOLOGICZNA

Poniedziałek, środa-piątek w godz: 10.00-14.00

wtorek w godz 12.00-16.00

599-24-06

rejestracja@spcsk.pl

 • NEUROLOGICZNA
 • NEUROCHIRURGICZNA

poniedziałek-czwartek w godz: 10.00-16.00

piątek w godz: 10.00-15.00

599-10-50

rejneuro@spcsk.pl

 • LOGOPEDYCZNA

poniedziałek-piątek

w godz: 10.00-16.00

599-10-52

lub

599-26-82

rejestracja@spcsk.pl

 • LECZENIA BÓLU

poniedziałek-piątek

w godz: 7.00-13.00

599-23-48 rejestracja@spcsk.pl