Przychodnia specjalistyczna

Koordynator: Kamila Rogozińska
 tel. +48 22-599-15-85 fax 22-599-11-01
email: kamila.rogozinska@uckwum.pl
czynny w godzinach 7.00-14.30

Pielegniarka Przełożona: mgr Wiesława Żaczek
tel. +48225992420, fax. +48225991001
Blok A, 1 piętro, gab. 136

NUMERY TELEFONÓW DO REJESTRACJI PORADNI

 

Przychodnia Specjalistyczna ma charakter placówki przyklinicznej. W jej skład wchodzą 22 Poradnie Specjalistyczne - wszystkie poradnie współpracują z Klinikami Szpitala i korzystają z pełnej bazy diagnostycznej SPCSK w zakresie m.in. badań biochemicznych, mikrobiologicznych, histopatologicznych, ultrasonograficznych, radiologicznych, elektrofizjologicznych, endoskopowych, tomograficznych, rezonansu magnetycznego , medycyny nuklearnej. Poradnie uczestniczą w procesie kwalifikacji pacjentów do leczenia szpitalnego, jak również stwarzają możliwość kontynuowania leczenia i obserwacji ich po hospitalizacji w Klinikach. Przychodnia Specjalistyczna stanowi zaplecze kliniczne dla prowadzonych badań obserwacyjnych, tworzonych publikacji oraz rozpraw doktorskich, jest miejscem zdobywania wiedzy w dziedzinie ambulatoryjnej opieki dla pielęgniarek, lekarzy, audiofonologów, logopedów i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W skład placówki wchodzą poradnie i gabinety diagnostyczno-zabiegowe, w których udzielane są konsultacje w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w dziedzinie:

 • alergologii ( dla dorosłych i dla dzieci)

 • audiologii

 • chirurgii ogólnej

 • chirurgii naczyniowej

 • diabetologii

 • endokrynologii

 • foniatrii

 • gruźlicy i chorób płuc

 • hematologii

 • kardiochirurgii

 • kardiologii i nadciśnienia tętniczego

 • leczenia bólu

 • logopedii

 • nefrologii

 • neurochirurgii

 • neurologii

 • okulistyki

 • onkologii

 • otolaryngologii

 • transplantologii

 

Punkt Pobrań

Planowe pobranie materiału do badań laboratoryjnych odbywa się na 3-10 dni przed wyznaczoną wizytą specjalistyczną w godzinach 7.00-9.00 po uprzednim pobraniu numerka porządkującego kolejności wejścia do gabinetu.

Badania w trybie pilnym ( na zlecenie lekarza) wykonywane są do godziny 14.00.

Wyniki badań przekazywane są do lekarzy kierujących.

Kopie dokumentacji medycznej

Pacjent, który chce uzyskać kserokopię dokumentacji medycznej występuje z wnioskiem do Dyrektora SPCSK ( formularz wniosku do pobrania z Rejestracji lub ze strony internetowej). Kserokopia przygotowywana jest w terminie do 7 dni roboczych. Odbiór dokumentów dokonywany jest osobiście lub przez wskazaną na wniosku osobę , możliwe jest również przesłanie pocztą na wskazany adres. Zgodnie z art. 28.1 i 28.4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016r. poz. 186z późn. zm.) koszt związany z kserowaniem i wydawaniem dokumentacji wynosi 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za stronę – w roku 2016 wynosił około 0,80 PLN/stronę

Pytania dotyczące Przychodni Specjalistycznej prosimy kierować na adres rejestracja.csk@uckwum.pl

Wnioski o Udostępnienie Dokumentacji Medycznej proszę składać na adres  dokumentacja_medyczna.csk@uckwum.pl