Szybka Terapia Onkologiczna

Logo Szybkiej Terapii Onkologicznej

 

Szanowni Pacjenci,

Od początku stycznia 2015 roku w Szpitalu SPCSK przy ulicy Banacha 1a w Warszawie uruchomiono program Szybkiej Terapii Onkologicznej. Jest to program, którego celem jest przyspieszenie procesu diagnozowania i leczenia nowotworów złośliwych. Warunkiem korzystania z programu Szybkiej Terapii Onkologicznej jest posiadanie karty DiLO.

Pacjenci, którzy chcą skorzystać z leczenia w naszej placówce dostarczają oryginał karty DiLO wraz z wynikami wykonanych badań. Można dokonać tego osobiście, listownie lub poprzez osobę trzecią.

Program ten został podzielony na dwa etapy: diagnostyczny i leczniczy.

A. ETAP DIAGNOSTYCZNY realizowany jest w Poradniach Specjalistycznych SP CSK

Pacjenci z Kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego wydaną przez:

  • lekarza pierwszego kontaktu (POZ) z powodu podejrzenia choroby nowotworowej

lub

  • lekarza specjalistę w poradni specjalistycznej z powodu rozpoznania nowotworu złośliwego, którzy wymagają przeprowadzenia diagnostyki pogłębionej w Poradniach: Audiologiczno-Foniatrycznej, Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej, Hematologicznej, Nefrologicznej, Onkologicznej, Otolaryngologicznej, Pulmonologicznej mogą zgłosić się do Rejestracji Przychodni Specjalistycznej w bloku A na parterze, stanowisko nr 1 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 - 19:00, tel 22-5991565

Pacjenci wymagający diagnostyki w ramach Poradni Neurologicznej lub Neurochirurgicznej proszeni są o zgłaszanie się do Rejestracji w bloku B na parterze codzienne od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 19:00 a w piątki od 7:00 do 15:00, tel 22-5991050

W przypadku przesyłania dokumentów listownie prosimy o załączenie informacji o numerze telefonu kontaktowego do Państwa i zaadresowanie ich na:

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA SP CSK
ul.Banacha 1a
02-097 Warszawa
Z dopiskiem PILNE.

Dodatkowe pytania można przesłać na adres poliklinika@spcsk.pl

B. ETAP LECZNICZY realizowany jest w Klinikach CSK 

Pacjenci z Kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, którzy przebyli etap diagnostyczny w poradni specjalistycznej lub w szpitalu, u których potwierdzono chorobę nowotworową i wymagają leczenia mogą zgłosić się do koordynatora Szybkiej Terapii Onkologicznej od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 13:00, (blok B, parter, pokój nr 8)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.

  • 22-599-1431

Kontaktować można się również pod adresem koordynatoronko.csk@uckwum.pl