Telefony

Punkt informacyjny (7:30 - 15:00)
tel. 22-599-1123

Spis treści

  1. Telefony alarmowe
  2. Dyrekcja
  3. Administracja
  4. Przychodnia Specjalistyczna
  5. Kliniki chirurgiczne
  6. Kliniki internistyczne
  7. Zakłady

 

Telefony alarmowe

Instalacje elektryczne (24h)
tel. 22-599-2379

Instalacje sanitarne (24h)
tel. 22-599-2489

Instalacje gazów medycznych (24h)
tel. 22-599-2429

Naprawa dźwigów
tel. 22-599-2778

Ochrona obiektu
tel. 22-599-2500

 

Dyrekcja

Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego
Maciej Zabelski
Blok A, parter
szpitalbanacha@spcsk.pl
tel. 22-599-1500, fax. 22-599-1502

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Centralnego Szpitala Klinicznego
dr n. med. Grzegorz Niewiński
Blok A, parter
szpitalbanacha@spcsk.pl
tel. 22-599-1510, fax. 22-599-1502

Z-ca Dyrektora UCK WUM
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Łukasz Radwański
Dziecięcy Szpital Kliniczny V piętro
def@spcsk.pl
tel. 22-317-9778

Z-ca Dyrektora UCK WUM
Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych

Edyta Sobolewska
Dziecięcy Szpital Kliniczny poziom 0
szpital.dsk@uckwum.pl
tel. 22-317-9102

 

Administracja

Główny Księgowy
Mirosława Napierajczyk
Blok A, parter, pok. 18
gk@spcsk.pl
tel. 22-599-2220, fax. 22-599-2100

Naczelny Pielęgniarz
mgr Zygmunt Sitko
Blok A, parter, pok. 39
np@spcsk.pl
tel. 22-599-2910

Kancelaria Szpitala
Blok A, parter, pok. 26
kancelaria@spcsk.pl
tel. 22-599-2293

Dział Aparatury Medycznej
Blok D, parter
dam@spcsk.pl
tel. 22-599-2115, fax. 22-599-2114

Dział Analiz Ekonomicznych
Blok A, parter, pok. 29
dzae@spcsk.pl
tel. 22-599-2129

Dział Energetyczny
Blok D, parter, pok. 2231
sse@spcsk.pl
tel. 22-599-2231

Dział Gospodarczy
Blok D, pater, pok. 2702
dag@spcsk.pl
tel. 22-599-2702

Dział Informatyki
Blok D, parter, pok. 41c
it@spcsk.pl
tel. 22-599-1031

Dział Inżynierii Cieplnej, Sanitarnej i Utylizacji Odpadów
Blok D, parter, pok. 51
dis@spcsk.pl
tel. 22-599-2918

Dział Kalkulacji Normatywnych i Cen
Blok A, parter, pok. 27
dkal@spcsk.pl
tel. 22-599-1183

Dział Klimatyzacji i Wentylacji
Blok D, parter, pok. 6
tel. 22-599-2044

Dział Elektro-Mechaniczny
Blok D, parter, pok. 6
dem@spcsk.pl
tel. 22-599-2224

Dział Personalny
Blok E, piętro 2
dkp@spcsk.pl
tel. 22-599-2111, fax. 22-599-1716

Dział Organizacyjno-Prawny
Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Żwirki i Wigury 63a
pok. 019 0.D
dzial.prawny@spdsk.edu.pl
tel. 22-317 9131

Dział Współpracy z NFZ
Blok B, parter
dnfz@spcsk.pl
tel. 22-599-1230

Dział Zamówień Publicznych
Blok B, parter
dzp@spcsk.plhttps://dzp.spcsk.pl
tel. 22-599-1702, fax. 22-599-1714

Dział Zaopatrzenia
Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Żwirki i Wigury 63a
pok. 017 i 018 0.D
dz@spcsk.pl
asortyment medyczny tel. 785 994 555
asortyment niemedyczny tel. 22 317 9804
asortyment odczynniki Laboratoryjne tel. 22 317 9796

Sekcja Gazów Medycznych
Blok D, pater, pok. 6
tel. 22-599-1029

Sekcja Audytu Wewnętrznego
Blok B, pater
saw@spcsk.pl
tel. 22-599-2147

 

Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia Specjalistyczna - sekretariat
Blok A, piętro 1, pok. 157
ps@spcsk.pl
tel. 22-599-2420, fax. 22-599-1001

Wykaz telefonów do rejestracji poradnii jest dostępny na stronie o leczeniu w przychodni.

 

Kliniki chirurgiczne

II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Blok B, piętro 1
kait@spcsk.pl
tel. 22-599-2002, faks, 22-599-2101

Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych
Blob B, piętro 2
kh@spcsk.pl
tel. 22-599-1662, fax. 22-599-1663

Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
Blok B, piętro 3, pok. 309
kgo@spcsk.pl
tel. 22-599-2257, fax. 22-599-2057

Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
Blok B, piętro 4, pok. 408
knt@spcsk.pl
tel. 22-599-2467, fax. 22-599-1468

Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej
Blok B, piętro 5, pok. 509
ke@spcsk.pl
tel. 22-599-2564, fax. 22-599-1564

Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
Blok B, piętro 6, pok. 609
ktw@spcsk.pl
tel. 22-599-2546, fax. 22-599-1545

Klinika Otolaryngologii
Blok B, piętro 7, pok. 710
ko@spcsk.pl
tel. 22-599-2521, fax. 22-599-2523

Klinika Neurochirurgii
Blok B, piętro 8, pok. 808
knc@spcsk.pl
tel. 22-599-2575, fax. 22-599-1574

Klinika Kardiochirurgii
Blok E, piętro 1, pok. 1210
kkc@spcsk.pl
tel. 22-599-2141, fax. 22-599-2142

 

Kliniki internistyczne

I Klinika Kardiologii
Blok D, piętro 1, pok. 159
kk@spcsk.pl
tel. 22-599-2958, fax. 22-599-1957

Oddział Kardiologii Inwazyjnej, I Klinika Kardiologii
Blok E, parter, pok. 110
kk.csk@uckwum.pl
tel. 22-599-1951, fax. 22-599-1950

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
Blok D, piętro 2, pok. 259
knta@spcsk.pl
tel. 22-599-2828, fax. 22-599-1828

Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
Blok D, piętro 3
kdw@spcsk.pl
tel. 22-599-2583

Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
Blok D, piętro 3
kgw@spcsk.pl
tel. 22-599-2838, fax. 22-599-1838

Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii
Blok D, piętro 4, pok. 458
kho@spcsk.pl
tel. 22-599-2818, fax. 22-599-1838

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
Blok D, piętro 5, pok. 558
kpa@spcsk.pl
tel. 22-599-2562, 22-599-1069, fax. 22-599-1560

Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
Blok D, piętro 6, pok. 658
knd@spcsk.pl
tel. 22-599-2658, fax. 22-599-1658

Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
Blok D, piętro 7, pok. 759
kwe@spcsk.pl
tel. 22-599-2975, fax. 22-599-1975

Klinika Neurologii
Blok D, piętro 7, pok. 706
kn@spcsk.pl
tel. 22-599-2857

 

Zakłady

II Zakład Radiologii Klinicznej
Blok C, parter
zrk@spcsk.pl
tel. 22-599-2300, fax. 22-599-2303

Apteka Centralna
Blok F, parter, pok. 148
ac@spcsk.pl
tel. 22-599-2532, fax. 22-599-1848

Uwaga: Apteka Centralna nie realizuje recept pacjentów.
Najbliższa apteka otwarta znajduje się na parterze w bloku B (tel. 22-599-1033).

Archiwum Zakładowe
Blok D, parter, pok. 2
arch@spcsk.pl
tel. 22-599-2556, fax. 22-599-2263

Bank Komórek Krwiotwórczych, Klinika Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii
Blok C, niski parter
bkk@spcsk.pl
tel. 22-599-1402, fax. 22-599-1401

Centralne Laboratorium
Blok C, parter
lc@spcsk.pl
tel. 22-599-2405, fax. 22-599-2104

Zakład Rehabilitacji
Sekretariat:
Blok E, niski parter, pok. 306
zr@spcsk.pl
tel. 22-599-2563, fax. 22-599-1563

Rejestracja:
Blok E, niski parter, pok. 315
tel. 22-599-2346