Jesteś tutaj

Telefony

Blok A
Blok A niski parter Telefon Fax Pokój
Centrala telefoniczna (w godzinach od 7.00 do 19.00) 599 1000    
Blok A parter 
Telefon Fax Pokój
Dyrektor Naczelny - Sekretariat
599 1500
599 1502  
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych - Sekretariat 599 1510 599 1502  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych - Sekretariat 599 1520 599 1522  
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno -Technicznych -
Sekretariat - blok D
599 1530 599 1532  
Naczelna Pielęgniarka 599 2910
599 1910
  39
Główny Księgowy 599 2220 599 1019 18
Z-ca  Głównego Księgowego 599 2033 599 1019 18
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego 599 1018
599 1019
  16
Kancelaria Szpitala - Kierownik 599 2293   26
Dział Prawno-Organizacyjny 599 2036   15
Dział Analiz Ekonomicznych - Kierownik 599 2129   29
Dział Analiz Ekonomicznych - Biuro 599 1084   29
Dział Kalkulacji Normatywnych i Cen - Kierownik 599 1183   27
Dział Kalkulacji Normatywnych i Cen - Biuro 599 1184   27
Dział Współpracy z NFZ - Kierownik 599 1230   30
Dział Współpracy z NFZ - Biuro 599 1030   30
Rejestracja
Diabetologiczna
599 1565
 
   
Rejestracja
Diabetologiczna
dla Kobiet Ciężarnych
599 1005    

Rejestracja
Chirurgii Ogólnej
Chirurgii Naczyniowej

Transplantacyjna

599 1567    
Rejestracja
Otolaryngologiczna
Foniatryczna
Audiologiczna
Kardiochirurgiczna
599 2552    
Rejestracja
Alergologiczna
Kardiologiczna
599 1569
 
   
Rejestracja
Kardiologiczna
Okulistyczna
599 2682
 
   
Rejestracja
Nadciśnienia Tętniczego
Endokrynologiczna
Nefrologiczna
Onkologiczna
Pulmonologiczna
599 1568    
Rejestracja
Hematologiczna

599 1159
599 1428

   
Rejestracja
Ginekologiczna
599 2406    
Rejestracja
Neurologiczna
Neurochirurgiczna
599 1050    
Rejestracja
Logopedyczna
599 1226
599 2226
   
Rejestracja
Leczenia Bólu
599 2348    
II Zakład Radiologii Klinicznej - Pracownia Tomografii Komputerowej - Rejestracja 599 2211
599 2210
  2
Blok A I piętro Telefon Fax Pokój
Przychodnia specjalistyczna - Sekretariat 599 2420 599 1001 157
Rejestracja Poradni Leczenia Bólu 599 2348   148
Rejestracja Hematologiczna 599 1159
599 2684 (czwartki)
  116
Rejestracja Ginekologiczna 599 2406   164
Blok B
Blok B niski parter Telefon Fax Pokój
Blok B parter Telefon Fax Pokój
Apteka realizująca recepty pacjentów (czynna 24h) 599 1033 599 1033  
Rejestracja poradni:
  • Chorób Mięśni
  • Migrenowa
  • Padaczka
  • Pozapiramidowa
  • Alzheimera
  • Neurochirurgiczna
  • Neurologiczna
599 1050
599 1051
   
Pracownia EEG 599 1105   5
Klinika Kardiologii - Pracownia Holtera 599 1149 599 1148  
Klinika Kardiologii - Pracownia Kontroli Stymulatorów 599 2710    
Klinika Kardiologii - Konsultant Koronografii 599 2700    
Dział Zaopatrzenia - Kierownik 599 1121 599 2021 21
Dział Kadrowo-Płacowy - Kierownik 599 1717 599 1716 12
Dział Kadrowo-Płacowy - Koordynator Działu 599 2111 599 1716 11
Blok B I piętro Telefon Fax Pokój
Zakład Anestezjologii i Intesywnej Terapii - Sekretariat 599 2002 599 2101  
Zakład Anestezjologii i Intesywnej Terapii - Sekretariat II 599 2001    
Dyżurka Pielęgniarek + Sala Chorych 599 2247   POOP
Dyżurka Pielęgniarek + Sala Chorych 599 2547   POOP
Blok B II piętro Telefon Fax Pokój
Oddział Intensywnej Terapii - A 599 2367 599 1367 OIT A
Sala Chorych - duża 599 2276   OIT A
Sala Chorych - mała 599 2369   OIT A
Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej - Sekretariat 599 2039 599 2042 225
Pracownia Immunologii 599 1040   224
Prac. Bad. Czynnościowych Górnych Dróg Oddechowych 599 1144   224
Pracownia Rynomanometrii 599 1133   227
Zakład Neurofizjologii i Diagnostyki Chorób Układu Nerwowego -
Sekretariat
599 2587 599 2588 216
Pracownia EEG 599 2233   221
Pracownia Immunologii Klinicznej 599 2201   232
Pracownia Zaburzeń Krzepnięcia Krwi 599 2469   230
Pracownia Badań Przepływów 599 2240   229
Pracownia Doplera 599 1137   237a
Pracownia Patologii Krążenia 599 2202   233
I Pracownia Endoskopowa Kl. Chir. Og., Transpl. i Wątroby 599 1157   239
II Pracownia Endoskopowa Kl. Chir. Og., Transpl. i Wątroby 599 1236   240
Pracownia Endoskopowa Kl. Otolaryngologii 599 2117 599 1117 223
Pracownia ENG 599 2239   202,203
Pracownia Audiologiczna 599 2238 599 2237 208
Audiometria 599 2241   204
Prac. Badań Przesiewowych Narządu Słuchu Noworodków 599 1246   246
Pracownia Patofizjologii Głosu i Mowy - Badanie akustyczne 599 2603   203a
Pracownia Patofizjologii Głosu i Mowy - Videolaryngoskopia 599 1603   243a
Blok B III piętro Telefon Fax Pokój
Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej - Sekretariat 599 2257 599 2057 309
Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej - Sekretariat II 599 1308    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek A 599 2480    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek B    599 2434    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek C 599 2250    
Blok B IV piętro Telefon Fax Pokój
Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantologii - Sekretariat 599 2467 599 1468 408
Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantologii - Sekretariat II 599 2468    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek A 599 2483    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek B  599 2466    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek C 599 2589    
Blok B V piętro Telefon Fax Pokój
Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej -
Sekretariat
599 2564 599 1564 509
Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej -
Sekretariat II
599 2554    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek A 599 2598    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek B  599 1078    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek C 599 2566    
Pokój lekarski 599 2572    
Blok B VI piętro Telefon Fax Pokój
Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplatacyjnej i Wątroby -
Sekretariat
599 2546 599 1545 609
Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplatacyjnej i Wątroby -
Sekretariat II
599 2545    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek A 599 1620    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek B 599 2458    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek C 599 2457    
Pracownia USG 599 2019    
Pracownia Komputerowa 599 2596    
Oddział Intensywnej Terapii Chirurgicznej - Dyżurka Pielęgniarek 599 1623    
Blok B VII piętro Telefon Fax Pokój
Klinika Otolaryngologii - Sekretariat 599 2521 599 2523 710
Klinika Otolaryngologii - Sekretariat II 599 1721    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek A 599 2594    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek B 599 2505    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek C 599 2502    
Pracownia Implantów Ślimakowych 599 1707   707
Gabinet Surdologopedyczny  599 1759   718
Blok B VIII piętro Telefon Fax Pokój
Klinika Neurochirurgii - Sekretariat 599 2575 599 1574 808
Klinika Neurochirurgii - Sekretariat II 599 1575    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek A 599 2592    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek B 599 2553    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek C 599 2531    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek C  POOP 599 1092    
Pracownia Wideometrii 599 2824   824
Blok C
Blok C niski parter Telefon Fax Pokój
Bank  Komórek  Krwiotwórczych - Sekretariat 599 1402 599 1401  
Pracownia Cytometrii 599 1106    
Pracownia Cytoaferezy 599 1406    
Pracownia Biologii Molekularnej 599 1407    
Pracownia Morfologii 599 1427    
Pracownia Hodowli Komórek 599 2949    
Dział Centralnej Sterylizacji i Dezynfekcji - Biuro 599 2283    
Centralne Laboratorium - Pracownia Markerów Białkowych 599 1101   73
Centralne Laboratorium - Pracownia Laboratoryjna 599 2653   74
Centralne Laboratorium - Pracownia Immunologii 599 2334   76
Centralne Laboratorium - Pracownia Immunologii 599 2073   77
Centralne Laboratorium - Pracownia Płynów Ustrojowych 599 2389   85
Centralne Laboratorium - Pracownia Parazytologii i badania kału 599 2727   87
Centralne Laboratorium - Pracownia Lipidowa 599 2694   89
Centralne Laboratorium - Pracownia Elektroforezy 599 1162    
Blok C partetr Telefon Fax Pokój
Dział Zamówień Publicznych - Kierownik 599 1701 599 1704  
Dział Zamówień Publicznych - Z-ca Kierownika 599 1700    
Centralne Laboratorium - Sekretariat 599 2405 599 2104  
Centralne Laboratorium - Rejestracja całodobowa 599 2398    
Centralne Laboratorium - Rejestracja II 599 2351   91
Centralne Laboratorium - Pracownia Biochemii 599 1289   74
Centralne Laboratorium - Pracownia Badań Pilnych 599 2395   75
Centralne Laboratorium - Pracownia Markerów Białkowych 599 1063   78
Centralne Laboratorium - Pracownia Markerów Białkowych 599 2414   87
Centralne Laboratorium - Pracownia Analityki Ogólnej 599 2341   92
Centralne Laboratorium - Pracownia Koagulologii i Biochemii 599 2093   93
Centralne Laboratorium - Pracownia Hematologii 599 2353
599 1114
  94
Centralne Laboratorium - Pracownia Aparatury 599 2655    
Centralne Laboratorium - Pracownia Elektroforezy 599 2361   87
II Zakład Radiologii Klinicznej -Sekretariat 599 2300 599 2302  
II Zakład Radiologii Klinicznej - Pracownia Radiologii Konwencjonalnej - Rejestracja 599 2411
599 2421
   
II Zakład Radiologii Klinicznej - Pracownia Radiologii Konwencjonalnej - Sekretariat 599 2122 599 2120 22
Blok C I piętro Telefon Fax Pokój
Blok operacyjny - sekretariat 599 2561
599 2581
599 2661
599 2581 131
Blok D
Blok D niski parter Telefon Fax Pokój
Blok D parter Telefon Fax Pokój
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno -Technicznych - Sekretariat 599 1530 599 1532 47
Dział Elektromedyczny 599 2115 599 2114  
Dział Elektromedyczny - Biuro 599 2043    
Dział Inżynierii Cieplnej Sanitarnej i Utylizacji Odpadów 599 2918   51
Dział Mechaniczny 599 2224   6
Sekcja Klimatyzacji i Wentylacji 599 2044   6
Sekcja Gazów Medycznych 599 1029    
Centrala Telefoniczna 599 1000    
Dział Energetyczny 599 2231   46
Dział Gospodarczy 599 2702 599 2712 22
Zespół Pralni 599 1126 599 1026  
Archiwum - biuro 599 2262 599 2263 6
Archiwum - kierownik 599 2556   2
Dział Informatyki Telefon Fax Pokój
Kierownik 599 1061    
Helpdesk IT

599 1031
599 1041
599 1042
599 1043
599 1090
599 1091

 

   
Blok D I piętro Telefon Fax Pokój
Klinika Kardiologii - Sekretariat 599 2958 599 1957 159
Klinika Kardiochirurgii - POOP Intensywna Terapia 599 2153    
Klinika Kardiochirurgii - POOP Pokój Socjalny Pielęgniarek 599 2166    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek A 599 2913    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek B 599 2936    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek C *R* 599 2815    
Pracownia Biomarkerów i Farmakoterapii Kardiologicznej 599 1818    
Pracownia Echokardiografii 599 2612   183
Pracownia EKG 599 2611   171
Blok D II piętro Telefon Fax Pokój
Klinika Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego
i Angiologii - Sekretariat
599 2828 599 1828 259
Klinika Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego
i Angiologii - Sekretariat II
599 1028    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek B 599 2236    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek C *R* 599 1082   281
Pracownia Badań Układu Krążenia 599 2628   201
Pracownia Badań Wysiłkowch + EKG 599 2825   205
Pracownia Echokardiografii 599 2726   203,206
Klinika  Dzienna -  Pracownia 24h Pomiaru Ciśnienia Tętniczego 599 2921   219
Klinika  Dzienna -   Pracownia Holtera EKG 599 2821   219a
Blok D III piętro Telefon Fax Pokój
Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii -
Sekretariat
599 2838 599 1838 358
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek A *R* 599 2930    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek B 599 2336    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek C 599 2832    
Laboratorium Przykliniczne 599 1345   324
Pracownia  Endoskopowa 599 2639
599 2638
  307
Pracowania Gastroskopowa 599 2932   302
Pracownia Kolonoskopowa i Badań Czynnościowych 599 2934   305
Pracownia Rektoskopowa 599 2730   315
Blok D IV piętro Telefon Fax Pokój
Klinika chorób Wewnętrznych hematologii i Onkologii -
Sekretariat
599 2818 599 1418 458
Klinika chorób Wewnętrznych hematologii i Onkologii -
Sekretariat II
599 2898    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek A 599 1414    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek B 599 2436    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek C 599 2842    
Pracownia Immunologii Leukocytów 599 1420 599 1419 403
Pracownia Mikroskopowa 599 1415   415
Oddział Onkologii Klinicznej -  Dyżurka Pielęgniarek - odcinek A 599 1414    
Klinika chorób Wewnętrznych hematologii i Onkologii
Oddział Dzienny - Sekretariat
599 1428
599 1429
599 1429
  427
Gabinet Zabiegowy 599 1113   429
Blok D V piętro Telefon Fax Pokój
Klinika Chorób Wewnętrznych i Pneumonologii i Alergologii - Sekretariat 599 2562 599 1561 558
Klinika Chorób Wewnętrznych i Pneumonologii i Alergologii - Sekretariat II 599 1069 599 1560  
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek A 599 2953   OLSA
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek B 599 2536    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek C 599 2852    
Pracownia Pletyzmografii 599 2752   501
Pracownia Endoskopowa 599 2951   502
Pracownia EKG 599 1053   503
Pracownia Polisomnografii 599 1254   505
Pracownia Spirometrii 599 2859   507
Pracownia Ergospirometrii 599 2558   514
Pracownia Immunoterapii 599 2950   517
Blok D VI piętro Telefon Fax Pokój
Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii - Sekretariat 599 2658 599 1658 658
Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii - Sekretariat II 599 2660   658
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek A 599 2613    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek B 599 2636    
Pracownia EKG+Holter 599 2615   615
Stacja  Dializ - Sekretariat 599 2641   670a
Lekarz Dyżurny 599 2763   673
Sala Cado - Dializa Otrzewnowa 599 2642   642
Mała sala - Pielęgniarki 599 2967   677
Duża sala - Pielęgniarki 599 2768   678
Blok D VII piętro Telefon Fax Pokój
Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - Sekretariat 599 2975 599 1975 759
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek A *R* 599 1781   781a
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek B 599 2736    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek C 599 2971    
Pracownia Telemetrii + EKG 599 1178   771
Pracownia USG 599 1169   769
Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii -
Laboratorium  Kliniki
599 1753   2213
Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - 
Pracownia Molekularna
599 1755   2206
Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii -  
Przyjmowanie Materiałów do Badań
599 1754   2209
Klinika Neurologii - Sekretariat 599 2857   706
Klinika Neurologii - Pracownia Neurogenetyki 599 2770   702
Klinika Neurologii - Pracownia Biochemii 599 2974   720
Klinika Neurologii - Pracownia Biochemii 599 2981   721
Blok D VIII piętro Telefon Fax Pokój
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek B 599 2836    
Dyżurka Pielęgniarek - odcinek C 599 2880    
Pracownia EMG 599 2990   817
Pracownia EMG 599 2776   818
Pokój Badań SM 599 1247   842
Pracownia Potencjałów Wywołanych 599 1858   858,859
Pracownia Dopplera 599 2892    
Pracownia EEG 599 2993    
Pielęgniarki + Sala Chorych 599 2883   OION
Lekarz Dyżurny 599 2991   OION
Oddział  Dziecięcy - Dyżurka Pielęgniarek - odcinek A 599 2813    
Blok E
Blok E niski parter Telefon Fax Pokój
Poradnia Neurologiczna                                           599 2782   307
Klinika Kardiologii - Pracownia Testów Wysiłkowych 599 1104    
Zakład Rehabilitacji - Sekretariat 599 2563 599 1563 306
Zakład Rehabilitacji -  Rejestracja 599 2346   315
Blok E parter Telefon Fax Pokój
Oddział Kardiologii Inwazyjnej - Sekretariat 599 1951 599 1950 110
Punkt Konsultacyjny 599 1933   110
Dyżurka Pielęgniarek 599 1959    
* R * Sala Chorych + Pielęgniarki 599 1929   119
Pracownia Hemodynamiki 1 - Koronografia 599 1922   122
Pracownia Hemodynamiki 2 599 1952    
II Zakład Radiologii Klinicznej - USG - Rejestracja 599 2741
599 2364
599 2743 320
Zakład Medycyny Nuklearnej - Sekretariat 599 2270 599 1170 E19
Zakład Medycyny Nuklearnej - Rejestracja 599 2374 599 2304  
Zakład Medycyny Nuklearnej - poradnia Izotopowa 599 1208
599 2208
   
Blok E I piętro Telefon Fax Pokój
Klinika Kardiochirurgii - Sekretariat 599 2141 599 2142 1210
Dyżurka Pielęgniarek 599 2158   1202
Klinika Neurologii - Pracownia Histopatologii Mięśni
i Nerwów Obwodowych
599 1844 599 1854 1244
Klinika Neurologii - Pracownia 599 1843   1243
Klinika Neurologii - Pracownia 599 1843   1241
Pracownia Neuropatologii 599 1863   1249
Pracownia Preparatów 599 1840   1240
Klinika Neurologii - Pracownia 599 1852   1248
Klinika Neurologii - Pracownia 599 1850   1250
Zakład Mikrobiologii - Sekretariat 599 1777 599 1778 1107
Zakład Mikrobiologii - Rejestracja 599 1770   1137
Zakład Mikrobiologii - Pracownia Beztlenowców 599 1768   1132
Zakład Mikrobiologii - Pracownia Posiewów Krwi
i Płynów Ustrojowych
599 1769   1134
Zakład Mikrobiologii - Pracownia Mikrobiologicznego
Badania Moczu
599 1767   1137
Zakład Mikrobiologii - Pracownia Mykologiczna 599 1771   1135
Zakład Mikrobiologii - Pracownia Bakteriologii Ogólnej 599 1773   1133
Zakład Mikrobiologii - Pracownia PCR 599 1774   1104
Bloko E II piętro Telefon Fax Pokój
Pracownia  Bronchoskopii - Sekretariat 599 2754   2330
Pracownia  Cytoimmunologii - Sekretariat 599 2856   2239
Blok F
Blok F niski parter Telefon Fax Pokój
II Zakład Radiologii Klinicznej - Pracownia Rezonansu Magnetycznego - Rejestracja 599 1853 599 1876  
II Zakład Radiologii Klinicznej - Pracownia Rezonansu Magnetycznego - Pokój badań 599 2067    
Blok F parter Telefon Fax Pokój
Apteka Szpitalna (nie realizująca recept pacjentów)      
Centralna Apteka - Sekretariat 599 2532 599 1848 148
Centralna Apteka - Sekretariat II 599 1847    
Centralna Apteka - Biuro 599 1845   145
Blok F I piętro Telefon Fax Pokój