Jesteś tutaj

Władze szpitala

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego

Dyrektor SPCSK


mgr Ewa Marzena Pełszyńska
tel. 599-15-00 fax. 599-15-02

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
dr hab n. med. Marcin Grabowski
tel. 599-15-10 fax. 599-15-02

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
mgr Małgorzata Pajórek
tel. 599-15-20 fax. 599-15-22

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Beata Więcko
tel. 599-15-30 fax. 599-15-32

Główny Księgowy
mgr Dariusz Szymański
tel. 599-22-20 fax. 599-21-00

Naczelna Pielęgniarka
mgr Alicja Trojanowska
tel. 599-29-10