Władze szpitala

p. o. Dyrektor SP CSK
Piotr Nowicki
tel. 22-599-1500 fax. 22-599-1502

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
dr hab. n. med. Marcin Grabowski
tel. 22-599-1510 fax. 22-599-1502

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
mgr Łukasz Radwański
tel. 22-599-1520 fax. 22-599-1522

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Beata Więcko
tel. 22-599-1530 fax. 22-599-1532

Główny Księgowy
mgr Dariusz Szymański
tel. 22-599-2220 fax. 22-599-2100

Naczelna Pielęgniarka
mgr Alicja Trojanowska
tel. 22-599-2910