Władze szpitala

Dyrektor CSK
Maciej Zabelski
tel. 22-599-1500 fax. 22-599-1502

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
dr hab. n. med. Grzegorz Niewiński
tel. 22-599-1510 fax. 22-599-1502

Naczelny Pielęgniarz
mgr Zygmunt Sitko
tel. 22-599-2910